بخش پشتیبانی

هدایت امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه بر عهده بخش پشتیبانی می‌باشد. نظارت بر روند عملیات تعمیرات و بازسازی واحدها مواردی است که بر عهده این مدیریت می‌باشد. از جمله فعالیت‌های پشتیبانی و امور فنی دانشگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و اخذ استعلام بهاء از پیمانکاران سیستم‌های تأسیساتی و امور خدماتی پردیس مرکزی و واحدهای تابعه و انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و انعقاد قرارداد با آنان؛
  • رسیدگی به صورت وضعیت‌های پیمانکاران خدمات و پشتیبانی و تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و شرکت‌های مختلف و آزاد نمودن سپرده‌ها و ضمانتنامه‌ها؛
  • نظارت بر کار دستگاه‌های مخابراتی مرکز تلفن و رفع نواقص خطوط تلفنی و تعمیرات مورد نیاز در پردیس مرکزی و کوی دانشگاه.
  • نگهداری و رسیدگی به فضای سبز پردیس مرکزی و پردیس شمالی دانشگاه و نظارت بر امور فضای سبز پردیس‌ها و واحدهای دانشگاهی
  • نگهداری و بازسازی چند رشته قنات‌های دانشگاه

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷