کارکنان

کارکنان مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست کاری

تحصیلات

پست الکترونیکی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

دکتر جابر سلطانی

مدیر کل

دکتری

jsoltani@ut.ac.ir

۲۴۴۰

۶۱۱۱۲۴۴۰

 

جلال شجاعی رنجبر

معاون

کارشناس ارشد

jshojaee@ut.ac.ir

 

2969

 

66407104

 

اعظم حسینیان سراجه لو

معاون

کارشناس ارشد

ahosseinian@ut.ac.ir

 

۲۵۵۷

 

۶۶۴۶۲۰۵۹

 

زهرا ربیعی

کارشناس مسئول امور اداری و دفتر

کارشناسی

Zahrarabiei4401@ut.ac.ir

2440

2443

۶۶۴۶۰۶۹۷-

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

 

راضیه شاطری

کارشناسی ایمنی و بهداشت

کارشناسی

shateri@ut.ac.ir

2440

2443

۶۶۴۶۰۶۹۷-

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

 

علی فیضیان

کارشناس ساختمان

کارشناس ارشد

feyziyan@ut.ac.ir

3430

66417320

 

 

مهرداد رسولی خواه

کارشناس تأسیسات

کارشناس ارشد

Ra.soulikhah@ut.ac.ir

2357

 

 

فریبا قاسمی

کارشناس مدیریت سبز

کارشناسی

Ghasemi.fariba@ut.ac.ir

3805

66966957

 

مریم موسوی

کارشناس فضای سبز

کارشناس ارشد

ma_moosavi57@ut.ac.ir

2710

 

 

علیرضا جواهربخش کارشناس برق کارشناس ارشد ۳۴۳۷  
میلاد صادق زاده کارشناس مکانیک کارشناس ارشد mailto:sadeghzadeh1991@ut.ac.ir  
محمد احمدی نیا کارشناس معمار کارشناس ارشد ۳۸۰۵  

پویان تفرشی

کاردان پشتیبانی

کاردانی

Poayan.Tafreshil@ut.ac.ir

2442

 

 

محمد سهرابی

کارشناس فضای سبز

کارشناس ارشد

mfsorabi@ut.ac.ir

2441

 

 

 

آزاده چشم خاوری

رئیس حسابداری

کارشناسی

 

۲۸۹۰

 

 

محمدابوالقاسمی فر

کارشناس حسابدار

کاردانی

Abolghasemi.far@ut.ac.ir

2446

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ناصر جدیدی

کارپرداز

 

 

۲۹۶۴

 

 

حسن سعیدی فر

امین اموال

کارشناسی

saeidifarhassan@ut.ac.ir

 

 

 

حسن ورادی

رئیس دبیرخانه

کاردانی

وردی@ut.ac.ir

2567

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لیلا لطفی

مسئول ثبت نامه‌ها

کارشناس

lilalotfi@ut.ac.ir

2567

 

 

‌‌‌‌‌‌‌

شهرام حبیبی

کارشناس مخابرات و مسئول تلفنخانه

کاردانی

Sh.habibi@ut.ac.ir

3439

 

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌

مهدی مومنی

تلفنچی

دیپلم

m.momeny@ut.ac.ir

 

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

عادل همتی

تکنسین مخابرات

کارشناسی

 

۲۲۰۰

 

 

داریوش بهنام

تکنسین مخابرات

کارشناسی

 

۲۲۰۰

 

 

عبدالباسط شریفی

تلفنچی

کارشناسی

a.sharify@ut.ac.ir

 

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

محمدعلی میرزایی هلان

تلفنچی

دیپلم

mamirzaei@ut.ac.ir

 

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

پرویز پرچکانی

مسئول نقلیه

دیپلم

Parchegani2010@ut.ac.ir

2632

 

 

 

 


آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰