کارکنان

کارکنان مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست کاری

تحصیلات

پست الکترونیکی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

رضا قاسمی

مدیر کل

دکتری

rghasemi@ut.ac.ir

۲۴۴۰

۶۱۱۱۲۴۴۰

 

محمد شریفی اصل

معاون پشتیبانی

کارشناس ارشد

 

 

2969

 

66407104

 

اعظم حسینیان سراجه لو

معاون طرح های عمرانی

کارشناس ارشد

ahosseinian@ut.ac.ir

 

۲۵۵۷

 

۶۶۴۶۲۰۵۹

 

زهرا ربیعی

کارشناس مسئول امور اداری و دفتر

کارشناسی

Zahrarabiei4401@ut.ac.ir

2440

2443

۶۶۴۶۰۶۹۷-

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

 

راضیه شاطری

کارشناسی ایمنی و بهداشت

کارشناسی

shateri@ut.ac.ir

2440

2443

۶۶۴۶۰۶۹۷-

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

 

علی فیضیان

کارشناس مسئول نظارت بر تعمیرات اساسی

کارشناس ارشد

Feyzian@ut.ac.ir

3430

66417320

 

 

مهرداد رسولی خواه

رئیس اداره خدمات فنی

کارشناس ارشد

Ra.soulikhah@ut.ac.ir

2357

 

 

فریبا قاسمی

کارشناس مسئول مدیریت سبز

کارشناسی

Ghasemi.fariba@ut.ac.ir

3805

66966957

 

مریم موسوی

کارشناس مسئول فضای سبز

کارشناس ارشد

ma_moosavi57@ut.ac.ir

2710

 

 

علیرضا جواهربخش کارشناس فنی تأسیسات  کارشناس ارشد ۳۴۳۷  
محمد علی حسینیان سراجه لو مدیر اجرایی دانشکدگان شمالی دکتری Hoseinian.ali86@ut.ac.ir  
میلاد  صادق زاده کارشناس مکانیک کارشناس ارشد sadeghzadeh1991@ut.ac.ir  
محمد احمدی نیا کارشناس معمار کارشناس ارشد ۳۸۰۵  

پویان تفرشی

کاردان پشتیبانی

کاردانی

Pouyan.Tafreshi@ut.ac.ir

2442

 

 

محمد سهرابی

کارشناس فضای سبز

کارشناس ارشد

mfsorabi@ut.ac.ir

2441

 

 

 

آزاده چشم خاوری

رئیس حسابداری

کارشناسی

 

۲۸۹۰

 

 

محمد ابوالقاسمی فر

  حسابدار

کاردانی

Abolghasemi.far@ut.ac.ir

2446

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ناصر جدیدی

کارپرداز

 

 

۲۹۶۴

 

 

  جلال مجدی اوغول بیگ کارپرداز          

حسن سعیدی فر

امین اموال

کارشناسی

saeidifarhassan@ut.ac.ir

2718

 

 

حسن ورادی

رئیس دبیرخانه

کاردانی

وردی@ut.ac.ir

2567

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لیلا لطفی

مسئول ثبت نامه‌ها

کارشناس

lilalotfi@ut.ac.ir

2567

 

 

‌‌‌‌‌‌‌

شهرام حبیبی

کارشناس مخابرات و مسئول تلفنخانه

کاردانی

Sh.habibi@ut.ac.ir

3439

 

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌

مهدی مومنی

تلفنچی

دیپلم

m.momeny@ut.ac.ir

 

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

عادل همتی

تکنسین مخابرات

کارشناسی

 

۲۲۰۰

 

 

داریوش بهنام

تکنسین مخابرات

کارشناسی

۲۲۰۰

 

 

عبدالباسط شریفی

تلفنچی

کارشناسی

a.sharify@ut.ac.ir

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

محمدعلی میرزایی هلان

تلفنچی

دیپلم

mamirzaei@ut.ac.ir

61111

 

‌‌‌‌‌‌‌

پرویز پرچکانی

مسئول نقلیه

دیپلم

Parchegani2010@ut.ac.ir

2632

 

 

محمد شیخ علیشاهی رئیس اداره بازرگانی و امور قرارداد ها دکتری m.alishahi@ut.ac.ir 2425  
زینب یاوری کارشناس اداره بازرگانی و امور قراردادها کارشناس ارشد Zeinab.yavari@ut.ac.ir 2441  

 

 


آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰