تماس با دفتر مدیریت سبز

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه سوم، دفتر مدیریت سبز

تلفن: ۶۶۹۶۶۹۵۷


آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷