واحد حمل و نقل

 • هماهنگی و نظارت بر خصوص انجام امور اداری نقلیه
 • هماهنگی و نظارت بر انجام امور تهیه آرم طرح ترافیک، بیمه نامه خودروها، کارت سوخت و...
 • هماهنگی و نظارت بر تحویل خودروها به واحدها، مدیران و رانندگان و جابجایی آنها
 • هماهنگی و نظارت بر بازدید، بررسی و کنترل فنی خودروها
 • تهیه و تنظیم فرم تعمیرات و اعزام به تعمیر گاه
 • نظارت و پیگیری امور مربوط به مزایده و فروش خودروهای اسقاطی و از رده خارج، پیمانکاران حمل و نقل و اجاره خودرو از شرکت‌های خصوصی، کسب مجوز خرید خودرو و انجام مراحل مربوط به خرید خودرو، تأمین وسیله نقلیه از آژانس مسافربری
 • صدور قبض و تأیید بنزین مصرفی خودروهای دانشگاه تهران
 • مراجعه و پیگیری کمیسیون ماده ۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون خودروهای دولتی
 • جمع آوری و حمل و نقل لوازم و اثاثیه اسقاط متعلق به دانشگاه تهران
 • نظافت پارکینگ های عمومی دانشگاه تهران
 • سرویس باربری داخلی (محدوده پردیس مرکزی دانشگاه تهران)
 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت متعلق به دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷