بخش طرح‌های عمرانی

امور طرح‌های عمرانی، رفع نواقص عملکردی و مشکلات ساختمانی و تأسیساتی واحدهای مختلف دانشگاه شامل تعمیرات اساسی در دانشکده‌ها، مؤسسات آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی، تعمیرات اساسی در ساختمان‌های پردیس مرکزی و ساختمان‌های مختلف اداری بر عهده این بخش می‌باشد. برخی از وظایف این بخش به شرح ذیل است:

 • تکمیل، تجهیز و توسعه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی دانشگاه
 • بررسی‌های کارشناسی و امکان سنجی فضاهای کالبدی دانشگاه
 • انتخاب مشاور و عقد قرارداد
 • هدایت و أخذ مشاور فنی از شورای عالی معماری و فنی جهت تصویب طرح های معماری و ابنیه های جدید
 • تصویب نهایی طرح مشاور
 • نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و تحویل پروژه از مشاور و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دانشگاه و ارائه راه حل‌های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور
 • تایید واگذاری پروژه بعهده کمیته امور عمرانی دانشگاه (متشکل از اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی، مدیریت بودجه دانشگاه، مدیر کل امور مالی دانشگاه) است
 • تهیه ریز متره، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار برای واحدهای دارای ردیف مستقل که سطح واحد عمرانی آنها از این اداره بیشتر است بر عهده واحد و برای بقیه واحدها بر عهده این اداره می باشد
 • نگهداری و ضبط نقشه‌ها و مدارک فنی؛
 • رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و مهندسین مشاور از قبیل حق الزحمه‌ها، صورت وضعیت‌ها و...؛
 • تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و مهندسان مشاور و شرکت‌ها جهت آزاد نمودن سپرده‌ها و ضمانت نامه‌ها؛
 • پیگیری امور مربوط به اخذ انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات پروژه‌های دانشگاهی؛
 • انجام امور مربوط به کارشناسی سیستم آبرسانی، آبیاری و تصفیه فاضلاب و مدیریت سبز.
 • تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژ فضاها و اطلاعات مورد نیاز اولیه جهت مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های دانشگاه به وسیله نرم افزارهای روز.
 • مطالعات و پیشنهادهای فنی در رابطه با استفاده از فناوریهای نوین و کمک به جهت گیری سیستم های تاسیسات به سمت بهینه سازی مصرف انرژی

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷