آرشیو اخبار

اختتامیه نمایشگاه مدیریت سبز

اختتامیه نمایشگاه مدیریت سبز

سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز به کار خود پایان داد.