مطالب مرتبط با کلید واژه

مصرف آب


الزام کاهش مصرف آب در دانشگاه تهران

الزام کاهش مصرف آب در دانشگاه تهران

احتراماً با عنایت به اهمیت روز افزون آب به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و پیش بینی‌های سازمان هوا شناسی مبنی بر ادامه روند خشکسالی، ضرورت مشارکت عمومی جامعه دانشگاهی دانشگاه تهران در جایگاه یک پیشگام اجتماعی و مهد آموزش عالی ...