اخبار

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سخنرانی مدیر کل محترم طرحهای عمرانی و پشتیبانی، جناب آقای دکتر قاسمیه در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مورخ دوشنبه ۱۲ ...